مشاوره تخصصی در همدان

درخواست حذف این مطلب

09184404501

تعیین وقت مشـاوره همدان

1 مرکز مشاوره در همدان

مشاوره فرآیندی است که به ارائه خدمات تخصصی به مراجعان کمک می کند تا بتوانند مسائل خود را بشناسند و سپس به کمک مشاور و به صورت گام به گام بر آن غلبه نمایند. مشاور در واقع فردی است در تحصیلات او در زمینه مسائل روانشناختی و تحلیل روانشناختی امور است. مشاور خوب در این شغل خدماتش را به صورت حرفه ای انجام می دهد.

بر طبق دسته بندی ها، مشاوره انواع مختلفی دارد که از جمله آنها مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره ازدواج، مشاوره بالینی(فردی) و مشاوره خانواده می باشد که این موارد معمولی ترین انواع مشاوره هستند. آنچه که همه نوع مشاوره حرفه ای را در بر می گیرد، نقش مشاوران است.

در هنگام انتخاب مشاور بایستی به سطح تحصیلات، تخصص، میزان تجربه، تعداد مراجعان وی در یک ماه، محل تحصیل، و ... دقت نمود. چرا که هر میزان یک مشاور از تخصص و تجربه بالاتر برخوردار باشد به صورت حرفه ای تر عمل خواهد نمود.

تمرکز یک مشاور حرفه ای برای ارائه خدمات تخصصی به مراجعان است که از طریق آن بیشترین کمک به مراجعان صورت گیرد